fbpx

Eva Gergelyová

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Sokolciach

Pochádzam z južnej časti Slovenska, kde som vyrastala a objavovala čaro a krásy prírody, okolia a ľudského charakteru v malej dedine. Môj sen stať sa učiteľkou, som snívala od materskej škôlky. Vyštudovala som učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra, psychológia. Túžba pochopiť individualitu detí, naučiť sa pracovať s deťmi pochádzajúcich z rôzneho prostredia, ma priviedla k tomu, aby som si rozšírila svoje vzdelanie o školskú psychológiu a špeciálnu pedagogiku – poradenstvo v Bratislave. Učím na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Sokolciach. 

Zapojila som sa do Národného projektu zvýšenia kvalifikácie učiteľov športovej a telesnej výchovy, do projektu Profkreatis. Stále skúšam možnosti, aby som dokázala profesijne, osobnostne a ľudsky rásť, napredovať a udržať krok s neustálymi zmenami, ktoré sa dejú okolo nás. Snažím sa neustále vzdelávať, napredovať a motivovať seba i okolie k pozitívnym životným zmenám.

Vo voľnom čase sa rada stotožňujem s hrdinami z krásnej literatúry, objavujem prostredníctvom kníh kultúru a krásu iných krajín, osudy významných osobností svetových či slovenských dejín. Nevyhýbam sa ani prechádzkam v prírode či príležitostnému športovaniu.