fbpx

Michal Bohuš

Gymnáziu Ladislava Sáru, Bratislava

Pochádza z Dolného Kubína, ale už deväť rokov žije v Bratislave. Vyštudoval učiteľstvo slovenčiny a dejepisu na PdF UK. Začínal na súkromných školách, ale momentálne pôsobí na jednom z bratislavských gymnázií, kde okrem iného vedie debatný krúžok a pomáha pri tvorbe školského časopisu. Stále sa považuje za začínajúceho učiteľa, a preto sa zaujíma najmä o to, ako učiť lepšie, zaujímavejšie a efektívnejšie. Miluje klasickú literatúru a klasický rock, ale rád si pozrie aj dobrý film či uvarí chutné jedlo. Je aj športový fanúšik, v súčasnosti najmä pasívny, ale vo voľných chvíľach aj aktívne behá a bicykluje. V ostatnom čase ho však zamestnáva predovšetkým jeho rodina na čele s deväťmesačným synom a sťahovanie do rodinného domu v Marianke.