fbpx

Zuzana Borovská

Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou

Na post stredoškolského pedagóga  nastúpila po absolvovaní Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach ako učiteľka biológie a chémie. Vždy ju ale lákala angličtina, a tak využila šancu doplniť si kvalifikáciu aj o tento predmet. Jednou z  rozhodujúcich  profesijných skúseností v jej živote bolo založenie a koordinovanie súkromného Jazykového centra. Tu získané a  overené  organizačné  a manažérske spôsobilosti a kompetencie využíva dodnes ako riaditeľka malého, ale dynamického vidieckeho gymnázia. „Mám rada svoju školu a ľudí v nej,“vraví  mama dvoch dospelých dcér, ktorá stavia na stabilitu, ale nie na rutinu a stereotyp. Verí, že sa nám konečne podarí pretvoriť školy včerajška na školy budúcnosti, na školy podporujúce kreativitu, na miesta, kde budú deti šťastné.

 

Má zmysel pre zodpovednosť, medzi jej silné stránky patrí vytrvalosť, empatia a flexibilita. Svoj voľný čas trávi s rodinou,  uprednostňuje aktívny relax, najmä turistiku, lyžovanie a cestovanie. Zaujíma sa o kultúru, históriu,  gastronómiu rôznych krajín a samozrejme rada číta.