All Booked

 

Primárnym zámerom projektu „All Booked“ bolo pritiahnuť k literatúre aspoň časť študentov školy, ktorí o ňu prejavujú nepatrný alebo dokonca žiadny záujem. Rovnako si projekt stanovil za cieľ pozitívne zmeniť vzťah študentov k literatúre a knihám ako takým. Projekt bol realizovaný v II.AG triede bilingválneho gymnázia na hodinách anglickej literatúry a jeho účastníkmi boli študenti vo veku 15-17 rokov. Viacerí z nich sa v závere projektu tešili z pekných osobných „víťazstiev“ – z toho, že prečítali prvýkrát anglickú knihu do konca alebo z toho, že v priebehu školského roka prečítali viac kníh ako kedykoľvek predtým, čo je vzhľadom na to, že čítali v cudzom jazyku, skutočne veľký úspech. Celkovo nastal kladný posun nielen v množstve prečítaných kníh, ale aj v tom, ako často ich žiaci čítajú.  Niektoré z úspešných aktivít sa objavia na hodinách anglickej literatúry v jednotlivých triedach aj budúci školský rok, iné budú upravené tak, aby sa ich mohli zúčastniť vo voľnom čase aj ostatní žiaci gymnázia. Plánom je taktiež vytvoriť na škole čitateľský klub, ktorí by mohol ďalej podporovať lásku k literatúre a pozitívny prístup k čítaniu.

Záverečná prezentácia All booked

Autor: Ivana Sopúchová
Škola: Evanjelická spojená škola Martin
Miesto realizácie projektu: Martin
Ročník programu: 2019/20
Materiál na stiahnutie: