Chyť sa do siete

Projekt Chyť sa do siete je o sieťovaní škôl a vytváraní školských komunít prostredníctvom workshopov a návštev v školách, s cieľom inšpirovať sa, zdieľať a vymieňať si praktické skúsenosti a vzájomne si odovzdávať príklady dobrej praxe. Ide o aktivizovanie a motivovanie škôl, aby sa pridali k výmene praktických skúseností a vzájomnej  inšpirácii. 

Projekt bol zavŕšený konferenciou Chyť sa do siete.  Na konferencii okrem škôl, ktoré sa zúčastnili workshopov vystúpili aj iné inšpiratívne školy, ktoré sú zapojené do projektu a odprezentovali tu zaujímavé projekty, ktoré vo svojich školách robia. 

Vytvorili sme interaktívnu mapu škôl, ktoré sú ochotné sa sieťovať a zdieľať zaujímavé projekty. Sme veľmi radi, že sa ozývajú ďalšie školy, ktoré chcú byť zaradené do tejto siete a veríme, že sa aj takýmto spôsobom začne meniť školstvo k lepšiemu.

Záverečná prezentácia

Autor: Petra Belanová
Škola: Základná škola s materskou školou, Záhumnie 24, 968 01 Brehy
Ročník programu: 2019/20
Web projektu: https://drive.google.com/drive/folders/1plnjNal38O1P950ka3X2i3LxXCfbgjw