Divadlo Fórum – krok za krokom

Divadlo fórum (ďalej len skratka DF) je pomenovanie pre interaktívne inscenačné techniky využívané vo výchovno-vzdelávacom procese. Jeho podstatou je interaktivita hercov s divákmi. Diváci sa stávajú tiež aktérmi hry, sú konfrontovaní s realitou odohrávajúcou sa na javisku, ovplyvňujú dej, prípadne hrajú niektorú z postáv. Prežívajú krízové situácie „na vlastnej koži“, pričom sú stále v bezpečí hry. Týmto spôsobom sa učia predchádzať neželaným situáciám v bežnom živote. DF rozvíja kreatívne a kritické myslenie, učí žiakov empatii, asertivite a vedie k objektívnemu riešeniu problémových úloh.

 

Cieľom metódy je edukatívne pôsobiť na diváka, učiť ho riešiť problémy a ovplyvňovať jeho negatívne návyky a postoje prostredníctvom divadelného predstavenia. Je alternatívnou formou prevencie.

Autor: Zuzana Kráľová
Škola: Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch
Miesto realizácie projektu: Topoľčany
Určené pre: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Ročník programu: 2017/2018