Do lesa hrať poďme sa

Prírodovedný program pre deti predškolského veku (3-6 rokov) a homeschoolerov 1. stupňa ZŠ, podporujúci rozvoj praktických zručností, znalostí a kreativity so zameraním na leadership.

Cieľ

 • Cieľom môjho projektu bolo, poskytnúť deťom bezpečné zázemie pre rozvoj líderských zručností a schopností a dopriať im slobodný priestor na rozvoj voľnej hry, ktorá je najprirodzenejšou formou učenia sa.
 • Inšpirovať rodičov a poskytnúť im námety a nápady na jednoduché náučné hry a aktivity a zároveň ich motivovať chodiť s deťmi viacej do prírody.

Metodika

 • Stretnutie na tému Stromy, kry a rastliny. Deti na začiatku stretnutia dostali Atlas: Naša príroda a ich úlohou bolo nazbierať čo najviac druhov listou, ihličia, kvetov, atď. a nájsť v knihe ich názov, použitie, výskyt a pod. Dôležitú úlohu zohrávali homeschooleri, ktorí aj menším deťom pomáhali hľadať ich listy v atlase a čítať informácie o nich. Nakoniec sme si z nazbieraných listov vyrobili herbár.
 • Téma Plody jesene. Deti zbierali rôzne plody stromov, kríkov a rastlín v okolí a následne ich vyhľadávali v atlase. Povedali sme si, ktoré sú jedlé, nejedlé, vhodné pre ľudí, a ktoré pre zvieratá. Doniesli sme si chutné plody jesene ako napr. hrozno, slivky, jablká, hrušky, oriešky a výrobky z nich – lekváre (slivkový, šípkový), hroznový mušt, šípkový čaj… a spravili si piknik na lúke. Popritom, sme si porozprávali čo sa ako vyrába a spracováva. Deti sa učili podeliť- každá rodina doniesla niečo. Priateľstvá medzi deťmi sa utužovali. Homeschooleri sa začali viacej spoznávať a vymedzovať.
 • Zaujímavá téma Oheň – dobrý sluha, zlý pán!. Deti si vyskúšali si, čo horí a za akých podmienok a čo nie. Napr. sme skúšali či horí cukor, soľ, múka, alkohol, voda… , ktorá sviečka (vysoká/ nízka) v uzavretej vysokej sklenenej fľaši zhasne ako prvá a prečo. Pýtali sme sa, prečo sa do (vínnych) pivníc chodí so sviečkou. Rozmýšľali sme ako môže v lese vzniknúť požiar a aj ako tomu môžeme predísť. A rovnako sme si povedali, kde sa (ne)môžu zakladať ohniská. Na zohriatie sme si v lese uvarili čajík a zohriali kakao.
 • Atraktívna téma Vydali sme sa podľa mapy archeológa Indiana Jonesa hľadať pozostatky dinosaurov. Pomocou mapy sme našli náleziská a vďaka homescholerom a encyklopédii dinosaurov sme sa dozvedeli o nájdených druhoch zaujímavé veci. Ako mapa napovedala, na konci cesty nás čakalo najväčšie prekvapenie a to zakopané kostry troch dinosaurov schované v sadre, ktoré deti museli „vyslobodiť“, poskladať a správne určiť. Domov si odniesli modely dinosaurov, ktoré sme pomocou formičiek vyrábali z rýchloschnúcej hmoty.
 • Stretnutia na tému Zvieratá okolo nás a ich stopy. Deti dostali do rúk stopy zvierat, ktoré sa vyskytujú v našich lesoch a vydali (sme) sa ich hľadať do lesa. Cestou sme zistili, že dve jazerá, ktoré sa nachádzajú v areály Železnej studničky majú vypustenú vodu a to nás zlákalo spozrieť sa na ich dno, kam sa zvyčajne nedostaneme. Práve tam sme našli aj niektoré stopy, keďže tam bolo príjemné blatíčko a zvieratá z okolia sa tam chodievajú napiť. Ako ďalšiu zaujímavosť tam deti objavili mnoho mušlí, o ktorých sme sa potom rozprávali, ako sa tam dostali, a prečo tam vôbec sú. Nakoniec sme si vyliali sadrové otlačky do stôp srncov a diviakov hlbšie v lese.
 • Tému Značky- stopovacie, indiánske, mapové sme si všetci neuveriteľne užili. Homeschooleri sa s jednou z mamičiek, už pol hodinu pred príchodom ostatných, vybrali do lesa, aby pripravili indiánsku stesku pre predškolské deti. Pomocou indiánskych a stopovacích značiek nachystali chodník, ktorý obsahoval väčšinu dostupných indiánskych značiek ako napr. správu s úlohou, ktorú mali deti splniť, rozdelenie sa do skupín, čakanie sa, rôzne prekážky a nástrahy, rôzne zrýchlenia a odbočenia a nakoniec aj nájdenie tábora a ukončenie značenia. Koniec stesky bol v údolí bizónov, kde si deti, ako správni indiáni, museli uloviť svoju korisť. Dostali luky a šípi (s prísavkami na konci) a strieľali na bizóny (pet fľaše naplnené malými balíčkami cukríkov), keď zasiahli, mohli si zobrať svoju časť „z bizóna“. Stretnutie malo veľký úspech u „malých i veľkých“. Homeschooleri preukázali svoju schopnosť komunikovať medzi sebou, spolupracovať a pripraviť pútavý program zaujímavou formou, (nepriamo) ho viesť a zároveň sa pri tom zabaviť.
 • Divoké jedlé rastliny. V skupine rodičov sme mali šikovnú biologičku, ktorá si pre nás so svojimi deťmi pripravila náučnú interaktívnu vychádzku, na ktorej nám vysvetľovala a ukazovala, ktoré rastliny v našom okolí sú jedlé, na čo sa dajú využívať, a na ktoré si naopak máme dávať pozor.

S ďalšími témami sme si nechali poradiť od odborníkov a boli príjemným spestrením našich lesných vychádzok

 • Hrady, zámky, zrúcaniny v okolí – Návštev hradu Devín s odborným výkladom.
 • Kolobeh vody – Návšteva vodárenského múzea s výkladom, interaktívnymi hrami a pokusmi.
 • Recyklovanie odpadu – Návšteva OLO spojená s prehliadkou a výkladom o spracovaní, triedení a využití odpadu.
 • Sokoliari – návšteva mini ZOO a letová ukážka dravcov s výkladom o ich živote.

Exkurzia vo včelárstve Dedinský – Odpovedali sme si na otázky čo sa deje vo včeľom úle? Ako vzniká med? Z čoho sa vyrába vosk? a pod. Ochutnali sme rôzne druhy medu priamo z výroby a nakoniec sme si vyrobili sviečky.

Miesto projektu:
homeschooling, Bratislava

Autor: Veronika Suváková
Škola: Homeschooling
Miesto realizácie projektu: Bratislava
Určené pre: prvý stupeň ZŠ
Ročník programu: 2016/2017