DUŠA VIE – projekt na podporu duševného zdravia

Projekt je zameraný na podporu duševného zdravia prostredníctvom viacerých aktivít v triede 2.G na Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trebišove. V priebehu školského roka boli realizované nasledovné aktivity: estetizácia triedy „Vytvorme si pohodu“; sociálno-psychologický výcvik zameraný na duševné zdravie; spolupráca s Ligou za duševné zdravie vpri celoslovenskej zbierke Dni nezábudiek; „Relax do pohody tu a teraz“ – pravidelné osvojovanie si relaxačných techník; oddych pri kreslení a písaní na „Tabule do pohody“; tvorba emočných kariet „Karty života“ podľa vlastných návrhov žiačok určených na skupinovú prácu v triede, rozvoj empatie priaznivej klímy.

V rámci relaxácie si žiačky osvojovali tieto techniky: jogová relaxácia, relaxácia s vizualizáciou, relaxácia s hudbou alebo so zvukmi prírody, dychové techniky (vedomé dýchanie, počítanie dychu, striedavé dýchanie), stimulácia prostredníctvom difúzie prírodných silíc, všímavosť pri jedení, vyfarbovanie mandál, oddych pri voľnom kreslení. 

Pestrosť techník umožnila žiačkam preskúmať a porovnať, ktorý spôsob oddychu im pomáha efektívne uvoľniť telo a myseľ. Zvolené techniky potom aplikovali v bežnom živote. Takto si samé našli svoju cestu k uvoľneniu napätia a zmierneniu vplyvu stresu.

Autor: Zuzana Perdíková
Škola: Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov
Ročník programu: 2018/19
Materiál na stiahnutie: