Hejného matematika a rodičia

Na ZŠ s MŠ v Nižnej učíme podľa metódy VOBS /Vyučovanie orientované na budovanie schém/ už štvrtý rok. Je to metóda na vyučovanie matematiky, ktorú vypracoval prof. Hejný. Rodičia vedeli o tejto metóde veľmi málo a keďže som chcela, aby zdieľali radosť z matematiky so svojimi deťmi, rozhodla som sa poskytnúť im k tomu priestor. Vďaka svojmu projektu som vytvorila aktivity, cez ktoré rodičia, spolu so svojimi deťmi zažili radosť z počítania, objavovania, diskusii o matematických úlohách a prenikli hlbšie do tajomstiev tejto metódy. Súčasne som umožnila učiteľkám druh&ea cute;ho stupňa, na otvorených hodinách a spoločných stretnutiach s rodičmi, spoznať spôsob práce a prostredia, v ktorých pracujeme.

 

Vytvorila som Metodickú príručku Hejného matematika a rodičia, kde nájdete popis stretnutí, foto zo stretnutí aj vyhodnotenie úspešnosti tohto projektu. Všetky materiály: prezentáciu o princípoch Hejného matematiky pre rodičov, úlohy na jednotlivé stretnutia, diplomy, ktoré dávali deti rodičom, fotky, dotazníky pre rodičov aj videá z jednotlivých stretnutí nájdete tu:

Príručka-na-spoluprácu-s-rodičmi-pri-vyučovaní-matematiky

https://drive.google.com/open?id=1LimB714 iHf7I7gM LEC6WRrCd8sD8QCc2

Autor: Stanislava Opátová
Škola: ZŠ Nižná
Miesto realizácie projektu: Nižná
Určené pre: 1. stupeň ZŠ
Ročník programu: 2017/2018