Hľadanie výnimočnosti

Prijatie žiaka na strednú školu je pre väčšinu prvákov medzníkom.  Majú veľké očakávania aj obavy z nového prostredia. Sú odhodlaní začať sa venovať povinnostiam, ale ich počiatočné nadšenie sa pomaly stráca. Na podporu našich prvákov aj druhákov sme preto zaviedli predmet osobnosť žiaka, ktorý im dáva priestor na podporu individuality a zdravého sebavedomia na jednej strane a tolerancie s rešpektom na strane druhej. K predmetu, ktorý je postavený na zážitkových metódach a praktických cvičeniach je vytvorená metodika, ktorá môže byť použitá aj na iných predmetoch, prípadne triednických hodinách.

Autor: Mária Mydlová
Škola: Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava
Ročník programu: 2018/19
Materiál na stiahnutie: