Inklúzia rodičov do vzdelávacieho systému

Inklúzia rodičov do vzdelávacieho systému je projekt, ktorý ponúkne pre školy, učiteľov a rodičov formou e-booku overené návody, postupy a činnosti toho, ako sa môžu stať rodičia súčasťou vzdelávania svojich detí v rámci školského systému.  E-book vznikne zverejnením činností CZŠ Narnie, ktorá je v tomto úspešná a zároveň ale bude súhrnom toho, čo jedna trieda – rodičov a učiteľov ich detí v tomto spolu zažila.

Autor: Ľubica Noščáková
Škola: CZŠ Narnia, Beňadická 38
Miesto realizácie projektu: Bratislava
Určené pre: pedagógov
Ročník programu: 2016/2017
Web projektu: https://slnkovdusi.sk/rodicia-vitani/
Materiál na stiahnutie: