Mäkké zručnosti vs. odborné vedomosti

Mäkké zručnosti sa dostali do popredia záujmu predovšetkým vďaka zamestnávateľom, ktorí u absolventov stredných škôl vyžadujú predovšetkým spoluprácu, kreativitu, schopnosť riešiť problémy. Cieľom môjho projektu bolo zamerať sa na tieto zručnosti na vyučovacích hodinách odborných predmetov. Počas roka žiaci riešili rôzne úlohy na rozvoj spolupráce, komunikácie, kreativity a kritického myslenia. Úlohy považovali žiaci za prínosné a motivovali ich na hodinách. Na základe tohto projektu sa mäkké zručnosti dostali do centra pozornosti na škole a ich zvyšovanie sa ocitlo medzi cieľmi školy. 

V budúcom školskom roku spolu s kolegyňou plánujeme zaviesť podobné aktivity aj na iných odborných predmetoch. Zároveň v rámci workshopu chcem túto možnosť priblížiť aj ostatným kolegom.

Autor: Tímea Danková
Škola: Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola
Miesto realizácie projektu: Rimavská Sobota
Materiál na stiahnutie: