Matematika konštruktívne

Cirkevná základná škola v Námestove učí matematiku tradičným štýlom výučby. Žiaci v triedach nemajú tento predmet nejako zvlášť radi, až sa postupne stáva neobľúbeným. Na hodinách matematiky chýba konštruktivistický prístup, poznatky sa podávajú zväčša hotové, chýba vlastný zážitok z objavovania poznatku.

Cieľom tohto projektu bolo vzbudiť záujem učiteľov o konštruktivistický prístup vo vyučovaní a zvýšiť záujem vybraných žiakov o matematiku.

Autor: Patrícia Vrábová
Škola: Cirkevná základná škola svätého Gorazda v Námestove
Miesto realizácie projektu: Námestovo
Ročník programu: 2020/21
Materiál na stiahnutie: