Montessori na každej škole!

V tomto projekte som sa venovala zavádzaním prvkov Montessori pedagogiky do bežnej základnej školy. Mojim zámerom bolo, aby čo najviac žiakov počas vyučovania zažilo radosť z poznávania a malo možnosť slobodne si vybrať čo a ako dlho sa bude učiť.

 

Podarilo sa mi na škole v ktorej pôsobím zaviesť ´Deň bez školskej tašky,´ ktorý sa vyznačuje: 

– slobodnou voľbou aktivít/pomôcok,

– vlastným učebným tempom žiakov,

– partnerským prístupom vo vzťahu učiteľ a žiak.

Autor: Janka Kmeč Koščová
Škola: Súkromná ZŠ UNES, Nitra
Miesto realizácie projektu: Nitra
Ročník programu: 2018/19
Materiál na stiahnutie: