ZAČÍNAME SO ZVIERACOU FARMOU ( zodpovednosť a spolupráca)

Jeden tím žiaci 2. ročníka, rodičia, učiteľka, zvieratká = spolupracujúci, slušný a zodpovedný človek. Spoločný cieľ, spolupracovať v tíme, byť zodpovedný voči sebe aj ostatným, navzájom si pomáhať. 

Na začiatku školského roka vytvorili žiaci pracovné skupiny, v ktorých pracujú na vyučovaní a zároveň v rámci skupín majú týždenné služby pri králikoch. Každý pracovný deň jednotlivci, alebo dvojice, ktorí majú službu, poobede, keď idú domov zo školského klubu, nakŕmia králiky. Cez víkendy a prázdniny chodievajú s rodičmi podľa vopred dohodnutých služieb. Vedú si denník, ktorý je priamo v chovni a doňho zapisujú kto, kedy, o koľkej bol a čím králiky kŕmil. Dvaja žiaci sú zodpovední za donášku sena, granule zaobstarávam ja o zdravotný stav zvierat sa stará veterinárka. Dvakrát do týždňa, buď cez prvouku alebo poobede čistíme klietky. Od apríla do areálu školy pribudli aj ovečky, tie sa voľne pasú v školskom sade v ohrade. Úlohou žiakov je dozerať a dopĺňať vodu z nádrže do nádoby z ktorej pijú.  Každý žiak dostane nálepku do slovníčka – červenú za zodpovedné plnenie povinností (starostlivosť o králiky, poriadok v triede, triedenie odpadu—týždenníci) a žltú za pomoc, spoluprácu spolužiakom alebo učiteľke. Skvelé je, keď si po čase uvedomíte, že to čo ste doteraz robili vy, zrazu už robia žiaci samostatne bez vašej pomoci. (Išlo predovšetkým o situácie, ktoré vznikli počas mojej choroby). Ďalšia super vec je, keď žiaci zrazu počas matematiky rátajú koľko krmiva sa minulo počas trvania projektu, koľko financií sa na to vynaložilo, či koľko sena králiky spotrebovali a budú potrebovať na ďalší školský rok.

Autor: Mária Ondrisková
Škola: ZŠ s MŠ Pliešovce
Ročník programu: 2018/19
Materiál na stiahnutie: