fbpx

Šikana je všadeprítomná a preto je našou úlohou o nej otvorene hovoriť a spolu so žiakmi, rodičmi a učiteľmi sa jej snažiť efektívne predchádzať.

Mnohí učitelia neboli a nie sú odborne pripravení rozpoznať šikanu v školskom prostredí, správne ju vyšetriť, zdokumentovať a vyriešiť do dôsledkov vrátane následného preliečenia všetkých zúčastnených žiakov (obete, svedkov, agresora, celej triedy). Každodenný život od nás vyžaduje, aby sme sa dokázali vysporiadať so šikanou na školách správne a kompetentne. Tento manuál bol vypracovaný práve za tým účelom.

Metodická príručka slúži ako podporný materiál k metodickej pomôcke na prevenciu proti šikane “ZÓNA BEZ ŠIKANY”.

Mnohé šikanované deti nevolajú o pomoc. Dôvody sú rôzne – či už je to pocit hanby, strachu, alebo nízke sebavedomie. Tieto deti zostávajú skryté a bez pomoci. Preto je veľmi dôležité otvárať v triedach a kolektívoch tému šikany a rozprávať sa o nej.

Príručka bola napísaná učiteľom a mentorom Petrom Humayom a vychádza z kontextu a potrieb pedagógov, ktorým veríme bude slúžiť ako “prvá pomoc” pri riešení prevencie a dôsledkov šikany na škole.

Obsahuje:

  • jasné zadefinovanie pojmov a javov súvisiacich so šikanou
  • tipy ako prechádzať šikane
  • čo by o šikane mali vedieť učitelia aj rodičia
  • odporúčané postupy pri jej riešení
  • konkrétne návody ako sa rozprávať o šikane prostredníctvom metodickej pomôcky “ZÓNA BEZ ŠIKANY”
  • celé postupy na aktivity, ktoré vám pomôžu pri práci s kartičkami

Kartičkovú hru „ZÓNA BEZ ŠIKANY“ si môžete zakúpiť na našom eshope www.zalezi.sk.

Manuál, ako pracovať s kartičkami a s témou šikana je voľne dostupný na stiahnutie. Urobte tak prostredníctvom tlačidla nižšie.