So vzdelaním k charakteru

Charakterové vzdelávanie je v slovenských školách takmer neznáme. V našej škole si síce uvedomujeme potrebu nielen vzdelávať, ale aj vychovávať, no ani tím našich učiteľov nevyužíva priestor na svojich hodinách k budovaniu charakteru žiakov, posilňovaniu žiadaného správania a hodnotovej orientácii žiakov. 

Vo svete, v ktorom sú žiaci zahrnutí informáciami, vystavovaní multikultúrnej spoločnosti a neobmedzeným možnostiam, existuje urgentná potreba budovať charakter žiakov, aby dokázali v spoločnosti žiť ako morálni, kriticky zmýšľajúci, zodpovední a starostliví ľudia. 

Učitelia o tejto skutočnosti buď nevedia, alebo ju nepovažujú za dôležitú. Mnohí si  myslia, že budovanie charakteru žiakov má byť v rukách učiteľov etickej výchovy, náboženstva, prípadne občianskej náuky. Tí, ktorí sa s touto témou stretli, nemajú k dispozícii dostatok informácií a metodických usmernení v slovenčine, absentujú tiež dobré príklady z praxe.

Autor: Petra Tibenská
Škola: SZŠ BESST Trnava
Miesto realizácie projektu: Trnava
Ročník programu: 2020/21
Materiál na stiahnutie: