Spolu to dáme… ako vytvoriť pohodovú pracovnú atmosféru

Projekt Spolu to dáme  naštartoval hľadanie spoločnej cesty pedagogického tímu. Cieľom bolo pracovať na vytvorení jednotného, motivovaného a otvoreného kolektívu.

Cieľovou skupinou bol 50-členný kolektív učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľa a školskej psychologičky. 

Spoločným mottom štyridsiateho školského roka bolo analyzovanie,  bilancovanie, reflektovanie, hľadanie a  nastavenie možností  pokračovania do budúcnosti.

Školský rok 2018/2019 bol výnimočný – začali sme spolu hľadať cestu  k sebe navzájom.

Autor: Svetlana Chábelová
Škola: ZŠ Sadová 620 SENICA
Ročník programu: 2018/19
Materiál na stiahnutie: