Učiteľ ako sprievodca

Mentor bol priateľ kráľa Odysea. Keďže bol Mentor múdry a rozvážny, Odyseus mu zveril do výchovy svojho maloletého syna Télemacha, keď odchádzal do trójskej vojny. Svoju úlohu potom Mentor plnil veľmi zodpovedne a s úspechom. Telemachos si ho vážil a poslúchal ho ako otca. Mentor si získal u Télemacha takú dôveru, že keď chcela bohyňa Aténa niečo Télemachovi poradiť, brávala na seba podobu Mentora.

Mentoring je pravdivé autentické, časovo neobmedzené priateľstvo medzi skúsenejším mentorom a menej skúseným menteem, v ktorom je hlavnou úlohou mentora podporiť rozvoj menteeho jeho vlastnou cestou. Počas mentoringu sa obaja vzájomne od seba učia a pomáhajú si rozvíjať v sebe to najlepšie.

Autor: Slavomír Matejka
Škola: ZŠ s MŠ Pliešovce
Miesto realizácie projektu: Pliešovce
Určené pre: učiteľské tímy
Ročník programu: 2017/2018