Za lavicou trochu inak

Môj projekt s názvom Za lavicou trochu inak bol určený učiteľom 1.stupňa v regióne Horné Kysuce,
zúčastnených bolo 8 učiteľov zo štyroch ZŠ. Projektom som chcela cieľovej skupine ukázať niektoré
inovatívne metódy voči konzervatívnemu frontálnemu vyučovaniu, ktoré po väčšine prevláda v tomto
regióne. Mojim cieľom bolo, aby učitelia nadobudnuté námety, skúsenosti a zážitky projektu preniesli
do svojich tried a tým sa spestrilo ich vyučovanie.

Pre učiteľov som v projekte pripravila jeden metodický deň, v ktorom zažili Hejného matematiku v praxi, dve inšpiratívne stretnutia s témami –Skupinová práca, Ranné kruhy. Tieto „školenia“ viedli skúsení učitelia – lektori, ktorí nepriniesli teóriu ale veľa materiálov, námetov, rád a skúseností ako napríklad začať s rannými komunitami a pod.

ZÁVEREČNÁ PREZENTÁCIA PEDAGOGICKÉHO PROJEKTU

Autor: Erika Sabelová
Miesto realizácie projektu: Horná Orava
Ročník programu: 2019/20
Materiál na stiahnutie: