fbpx

Najväčším opakujúcim sa nedostatkom 15-ročných žiakov podľa výsledkov OECD PISA 2015 (NÚCEM, 2016) je uplatniť samostatné, hodnotiace a kritické myslenie. Je to v absolútnom kontraste so zisteniami World Economic Forum, ktoré zadefinovalo najkľúčovejšie zručnosti pre prácu a život v roku 2025 pričom na prvých 5 priečkach sa objavilo: inovatívnosť, schopnosť riešiť problémy, kritické myslenie, kreativita, originalita a iniciatívnosť, teda všetko zručnosti spadajúce do širšieho konceptu kritického myslenia. 

Kriticky mysliaci učiteľ sa sústreďuje na tie prvky a metódy vzdelávania, ktoré žiaka nútia stále hlbšie sa zamýšľať nad problémom, čo nás privádza ku globálnemu vzdelávaniu. Počas workshopu sa pomocou zážitkových aktivít oboznámime s evolúciou nášho mozgu a vyskúšame si, ako prehlbovať u žiakov mieru samostatného myslenia, myslenia v súvislostiach lokálnych aj globálnych a ako pracovať u žiakov s predsudkami a stereotypmi. 

Workshop bude viesť lektorka Zuzana Labašová.