fbpx

Ako podporovať vnímavosť a citlivosť detí, žiakov, študentov v školskom prostredí a mimo neho? Čo môže učiteľ robiť pre formovanie vnímavej klímy v triede, škole, komunite? Čo prináša storytelling do vyučovania a inkluzívneho vzdelávania? Čo si predstaviť pod rozvojom vnímavého kritického myslenia? Ako pracovať s nízkomotivovanými skupinami žiakov a rodičov? 

Workshop bude viesť lektorka Janette Motlová.