fbpx

Teambuilding

Časť Teambuilding vedie tím Komenského inštitútu.

Všetci sa spoločne stretneme, spoznáme a zistíme, čo sa nás spája. Okrem toho sa v rámci teambuildingu stretnete so svojimi mentormi, ktorí vás budú sprevádzať pri tvorbe vášho pedagogického projektu.

Projektový manažment

Časť Projektový manažment vedie skúsený kouč a lektor Tomáš Pešek.

Pedagogický projekt je kľúčovou súčasťou ročného vzdelávacieho programu. Nadviažeme na analýzu východiskovej situácie problému, pomôžeme vám definovať SMART ciele (špecifické, merateľné, dostatočne ambiciózne, realistické, ktoré ste schopný/á zrealizovať do konca štúdia), vytvoriť harmonogram aktivít a zvoliť si indikátory, aby ste zistili, či sa vám podarilo problém vyriešiť. Po troch intenzívnych dňoch plných návodov a diskusií budete mať v rukách zrealizovateľný projekt, ktorý bude prospešný pre vašu triedu, kolegov alebo školu a jeho realizácia vás bude vnútorne napĺňať.