Umenie v etike

Komunikácia je základným znakom bytia človeka. Cieľom môjho projektu bolo zlepšiť verbálnu a neverbálnu komunikáciu žiakov. Rozvíjať komunikačné schopnosti, rozoznať základné znaky a druhy citov a emócií. Rozvíjať kreatívne myslenie pomocou výtvarného umenia. Projekt bol určený pre žiakov etickej výchovy. Podarilo sa mi prepojiť výtvarné umenie s etickou výchovou, využitie umeleckých techník pre rozvoj priamej komunikácie.  Môj projekt bude pokračovať v dvojročných intervaloch na hodinách etickej výchovy a na predmete Umenie a kultúra, kde jedna z aktivít „ Pecha Kucha“ bude použitá na rozvoj komunikačných  a prezentačných zručností.

Záverečná prezentácia umenie v etike

Autor: Františka Fehérová
Škola: Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, 045 17 Moldava nad Bodvou
Ročník programu: 2019/20
Materiál na stiahnutie: