Zavedenie účinného spôsobu participatívneho riadenia školy

Cieľom projektu bolo zaviesť účinný, participatívny spôsob riadenia školy. Prioritná cieľová skupina boli učitelia školy, ktorí sa do projektu zapojili všetci, ale účasť na rozhodnutiach a aktivitách školy sme cez participáciu žiackej školskej rady preniesli aj na žiakov. V úvode procesu zavedenia participatívneho riadenia školy sme zorganizovali workshop pre učiteľov vedený externým facilitátorom, na ktorom sme sa zamýšľali nad víziou a smerovaním školy a ako preniesť víziu školy do jej každodennej reality. V ďalších workshopoch sme pracovali metódou World cafe,  na ktorých sme pripravovali jednotlivé aktivity, ktoré sme navrhli na úvodnom stretnutí. Na plánovanie sme použili techniku rybej kosti, kde sme rozplánovali jednotlivé kroky a kto bude za ich realizáciu zodpovedný. Zatiaľ to našej škole prinieslo rôznorodosť aktivít, ktoré učitelia aj žiaci pripravujú aj realizujú z vlastného presvedčenia a teda aj s oveľa väčším nadšením.

Záverečná prezentácia

Autor: Katarína Podolanová
Škola: Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica
Ročník programu: 2019/20
Materiál na stiahnutie: