Zážitková matematika s Geogebrou

Cieľom projektu bolo zatraktívniť vyučovanie matematiky a zvýšiť záujem o matematiku v triede Kvarte využitím dynamického softvéru  Geogebra, zároveň podporiť záujem učiteľov o Geogebru zrealizovaním workshopu Geogebra. Základné funkcie softvéru Geogebra som žiakom aj účastníkom workshopu predstavila aj cez sadu pracovných listov a appletov, ktoré som vytvorila a zverejnila na portáloch zborovna.sk a geogebra.org. Pri vyučovaní matematiky v Kvarte som softvér Geogebra využívala v tematických okruhoch Osová a stredová súmernosť, Konštrukčné úlohy, Pytagorova veta, Lineárna funkcia, Grafické riešenie sústavy dvoch rovníc o dvoch neznámych a Objemy,povrchy telies. V záverečnom hodnotení projektu 84,2% žiakov Kvarty v dotazníku uviedlo, že aj v budúcnosti by sa rozhodli pre koncepciu vyučovania matematiky s Geogebrou. Ak budem vyučovať matematiku, tak pre vhodné témy len s Geogebrou a vytvorené applety budem publikovať na stránke geogebra.org. Ďalej plánujem spolupracovať pri príprave workshopu pre učiteľov fyziky na konferenciách Vanovičove dni a Šoltésové dni.

   

Autor: Karin Macháčová
Škola: Gymnázium Vojtecha Mihálika
Miesto realizácie projektu: Sereď
Ročník programu: 2019/2020
Materiál na stiahnutie: