Venujte 2 % z daní Komenského inštitútu

Vaše 2 % pre nás znamenajú veľa. Aj vďaka nim môžeme podporovať učiteľov a učiteľky na celom Slovensku – vrátane regiónov, kde nie je toľko príležitostí, poskytovať im priestor pre celoživotné vzdelávanie, ďalší osobnostný a profesijný rozvoj, pracovať s nimi a posúvať ich v témach, ktoré sú dôležité pre výchovu detí a mladých ľudí v rámci prípravy na život v spoločnosti 21. storočia.

Aj vy môžete byť súčasťou malých školských reforiem, premeny školstva zdola – prostredníctvom učiteľov a učiteliek. Za 6 rokov fungovania sme poskytli dlhodobé vzdelávanie viac ako 230 učiteľom a učiteľkám z celého Slovenska, ďalším niekoľkým stovkám sme vytvorili priestor vzdelávať sa z pohodlia domova v krátkych online vzdelávacích aktivitách a pre tisícky sme odvysielali desiatky živých vysielaní s odborníkmi na aktuálne témy. Cez ocenenie Učiteľ Slovenska už 5 rokov pracujeme na pozdvihnutí významu učiteľského povolania v spoločnosti.

Ak sa nám rozhodnete venovať 2 % svojich daní, pomôžete nám na našej ceste za lepším vzdelávaním pre aj vaše deti.

Ďakujeme!


Ak viete, ako darovať 2 %, stačia vám len tieto údaje o Živici (Komenského inštitút je súčasťou CEEV ŽIVICA):

 • Názov: Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA
 • Sídlo: Račianska 78, 831 02 Bratislava
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 359 98 407 (SID sa nevypĺňa)

Ak 2 % chcete venovať prvýkrát a potrebujete viac informácií, čítajte ďalej.

PRE FIRMY

1. Firmy môžu darovať 1 % alebo 2 % zo svojich daní. Informácie k poukázaniu sa vypĺňajú priamo v daňovom priznaní, časť VI. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.

 • 1 % môže darovať každá firma
 • 2 % môže darovať len firma, ktorá v roku 2022 darovala na verejnoprospešný účel (mimo darovania podielu z dane) financie vo výške aspoň 0,5 % z dane jej z príjmov.

2. V daňovom priznaní v časti VI vyplňte informácie o ŽIVICI:

 • Názov: Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA
 • Sídlo: Račianska 78, 831 02 Bratislava
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 359 98 407 (SID sa nevypĺňa)

Poznámka: Vašu daň môžete rozdeliť aj medzi viacero organizácií. Minimálna suma v prospech jednej je 8 €. Údaje o ďalších organizáciách sa uvádzajú na poslednej strane daňového priznania s názvom Príloha k VI. Časti: Údaje o ďalších prijímateľoch.

3. Darovanie 2 % je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, v daňovom priznaní stačí zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle názov vašej spoločnosti a adresu jej sídla. Výšku darovanej sumy daňový úrad nezverejňuje.

5. Daňové priznanie treba doručiť daňovému úradu elektronicky do lehoty, ktorú na podanie daňového priznania máte. Štandardne do 31. 3. 2023 a do tohto času aj uhradiť daň.

PRE ŽIVNOSTNÍKOV

1. Informácie k poukázaniu 2 % z dane sa vypĺňajú priamo v daňovom priznaní:

2. Vyplňte informácie o ŽIVICI:

 • Názov: Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA
 • Sídlo: Račianska 78, 831 02 Bratislava
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 359 98 407 (SID sa nevypĺňa)

3. Darovanie 2 % je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, v daňovom priznaní stačí zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle vaše meno a adresu. Výšku darovanej sumy daňový úrad nezverejňuje.

4. Daňové priznanie treba doručiť daňovému úradu elektronicky do 31. 3. 2023 a do tohto času aj uhradiť daň.


PRE ZAMESTNANCOV

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

 • 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

3. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 % alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, adresa… NIE však poukázaná suma).

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 2. 5. 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. – adresu nájdete tu.

7. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

POZOR, IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

Ak potrebujete s čímkoľvek pomôcť, kontaktujte nás na dadova@zivica.sk.

Ďakujeme za váš čas!