Koučing v školskom prostredí – výcvik pre pedagógov

Koučovací prístup a koučovacie rozhovory majú v školskom prostredí obrovský potenciál. Potvrdil to aj ročný výcvik našich absolventov a absolventiek Komenského inštitútu, ktorí sa stali mentormi a mentorkami pre svojich kolegov v našich programoch.
Využitie je široké, v práci so žiakmi či študentami, na lepšie formatívne hodnotenie, na prácu s kolegami či rodičmi, ale aj ako forma osobného rozvoja, či pre lepšie zvládanie vlastných životných situácií.

Mať zažitú štruktúru rozhovoru, vedieť sa správne pýtať, čítať medzi riadkami, pomáhať odhaliť potenciál, podporiť partnera v rozhovore v preberaní zodpovednosti či doviesť k hlbokým uvedomeniam. To všetko koučing a koučovací prístup dokáže a určite patrí do moderného prístupu k vzdelávaniu. Aj preto sme sa rozhodli priniesť toto dlhodobé vzdelávanie aj vám. 8-mesačný výcvik je určený pre aktívnych pedagógov, školských psychológov, vedúcich a iných pracovníkov základných, stredných a vysokých škôl. Viesť ho bude skúsený ACC kouč a lektor Tomáš Pešek (viac o ňom si môžete prečítať na konci stránky)

Vzdelávanie vychádza z medzinárodne uznávaných kompetencií kouča podľa najväčšej celosvetovej profesijnej organizácie koučov – International Coaching Federation.


Čo sa naučíte:

 • Aké sú princípy koučingu a v čom sa líši od iných profesií napríklad aj mentoringu
 • Aká je základná štruktúra koučovacieho rozhovoru
 • Ako sa správne pýtať
 • Aké sú rôzne koučovacie nástroje a ako ich využívať
 • Ako správne nastavovať cieľ stretnutia (tzv. kontrakt) alebo dlhodobé ciele s koučovaným
 • Ako viesť koučovaných k hlbšiemu uvedomeniu a preberaniu zodpovednosti
 • Aké sú etické zásady pri koučovacom rozhovore
 • Čo predstavujú jednotlivé kompetencie kouča podľa ICF
 • Ako využívať koučovací prístup aj pri spätnej väzbe a hospitácii
 • Ako viesť koučovaného k reálnej zmene a krokom na jej uskutočnenie

Všetko to bude veľmi praktické, plné interaktívnych cvičení. Veľa budeme skúšať sami na sebe, reflektovať, diskutovať a učiť sa tak, aby to bolo v bezpečnom prostredí, išlo do hĺbky, ale bola pri tom aj dobrá atmosféra a sranda. 

HARMONOGRAM VÝCVIKU

Keďže koučovací prístup sa nedá naučiť inak, ako praxou, je vzdelávanie nastavené ako viacfázove s úlohami v medzifáze. Konkrétne: 

 • Prvá fáza (prezenčne) 2. – 5. február 2023
 • Druhá fáza – koučovanie v medzifáze
 • Tretia fáza (online) 31. marec – 1. apríl 2023 (3 hodiny doobeda, 3 hodiny poobede)
 • Štvrtá fáza – koučovanie v medzifáze
 • Piata fáza (prezenčne)2. – 4. júna 2023
 • Šiesta fáza – podpora prenosu do praxe a mentoring (2 online stretnutia po 3 hodinách do augusta 2023 – termín si dohodneme spoločne)

Kurz svojim rozsahom spĺňa podmienky a je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie podľa § 56, ods. 4, Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Pedagóg po jeho absolvovaní je tak v súlade s plánom profesijného rozvoja oprávnený žiadať 3 % príplatok za profesijný rozvoj. 

Po ukončení výcviku získate certifikát o absolvovaní akreditovaného inovačného vzdelávania. Podmienkou je absolvovanie min. 90% z celkovej časovej dotácie programu a prax v medzifázach minimálne 10 hodín (časť absolvujete už počas výcviku).

Súčasťou vzdelávania je aj podporný materiál.

PODMIENKY ÚČASTI A ORGANIZAČNÉ INFO

CENA

Je zložená z dvoch častí:

 • Program: 400 eur (vrátane DPH, zahŕňa lektorné a organizačné náklady)
 • Ubytovanie a strava: 175 eur (vrátane DPH, zabezpečené vo Vzdelávacom centre Zaježová)

Cena zahŕňa len základné organizačné náklady spojené s realizáciou výcviku. Platíte neporovnateľne menej ako pri komerčných kurzoch. Poplatok je možné rozložiť do viacerých splátok. Ako bonus navyše získate mentorskú príručku Komenského inštitútu.

PRIHLASOVANIE

Prebieha do 30. novembra 2022 prostredníctvom tohto formulára.

Účastníkov budeme vyberať na základe kompletne vyplnenej prihlášky. Potvrdenie vybratia do výcviku vám oznámime do 12. decembra 2022. Zároveň obdržíte aj faktúru pre úhradu účastníckeho poplatku, ktorú bude potrebné uhradiť do 9. januára 2023.

Výcvik je nutné absolvovať kompletný – nie je možné zúčastniť sa len časti. V prípade ukončenia účasti výcviku z vlastného rozhodnutia poplatok nevraciame.

MIESTO KONANIA PREZENČNÉHO VZDELÁVANIA

Dve stretnutia sa uskutočnia vo Vzdelávacom centre Zaježová, vzdielanom cca 30 km od Zvolena (www.centrumzajezova.sk). Podrobné informácie vám zašleme s potvrdením o vybratí do výcviku.

V prípade pokračovania opatrení ohľadom covid-19 bude prezenčné vzdelávanie prebiehať na základe aktuálnych opatrení a obmedzení. V prípade, že nebude možné zorganizovať niektoré zo živých stretnutí, vzdelávanie bude prebiehať online.

O LEKTOROVI

Programom vás prevedie skúsený lektor a kouč Tomáš Pešek, s ktorým v rámci Komenského inštitútu dlhodobo spolupracujeme. Tomáš, okrem toho že je výborný lektor je aj medzinárodne certifikovaný kouč, s viac ako 500 odkoučovanými hodinami a viac ako 10 ročnou praxou. Viedol viacero úspešných koučovacích výcvikov vrátane výcviku mentorov Komenského inštitútu a oblasť vzdelávania mu je veľmi blízka. Zároveň sa angažuje v profesionálnej koučovacej komunite ako člen predsedníctva slovenskej pobočky najväčšej celosvetovej organizácie koučov ICF. Ako jediný na Slovensku v roku 2021 získal globálnu cenu ICF Young leader award za prínos k rozvoju koučovacej komunity. Viac informácií o Tomášovi na https://www.icf.sk/koucing-sekcia/64-pesek-tomas 

Vďaka tréningu v mentoringu a koučingu som lepšie spoznal seba, naučil sa viac trpezlivosti počúvať, reagovať na potreby druhých a byť pozorný na to, čo hovoria a naozaj chcú.

Joži Šujak

Tréning s Tomášom mi nielen otvoril dvere do témy koučing a pomohol v mojej profesnej oblasti, ale naučil ma aktívne počúvať, otvoriť srdce, vnímať potreby a sprevádzať človeka procesom hľadania odpovedí. Tento tréning nebol o teórii, bol o praktickom získavaní zručnosti, ktoré sa dajú využiť v akékoľvek oblasti života. Vďaka za odbornosť, podporu a ľudskosť.

Jana Šuchterová

Pre mňa bol koučing krok vpred v komunikácii so žiakmi, ale aj s kolegami, rodinou. Naučil ma klásť správne otázky, ktoré vedú k premýšľaniu. Veľká vďaka, Tomáš.

Ľuba Tomková

V prípade otázok nám napíšte e-mail na: komenskehoinstitut@zivica.sk.

Učitelia pečú zdravotníkom: Vyčerpaným lekárom a sestrám chcú zachrániť Vianoce

Svet už druhý rok čelí pandémii a situácia na Slovensku patrí k najhorším v Európe. Mnohí zdravotníci sú vyčerpaní, na pokraji síl, frustrovaní, bež času a nálady na vianočné prípravy. Učitelia Komenského inštitútu, ktorý je programom Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, sa preto spontánne rozhodli „vianočne“ poďakovať zdravotníkom a vzdať im úctu. Po celom Slovensku vznikajú tímy učiteliek a učiteľov, ktoré pečú koláčiky pre miestnych lekárov, lekárky, sestry a ošetrovateľov.

„Mám kamarátku lekárku, ktorá mi rozprávala, aké je to strašné, čo všetko zdravotníci zažívajú… V druhej vlne mali aspoň nádej, lebo už bola vakcína a verili, že sa ľudia dajú zaočkovať a Covid sa im podarí zvládnuť. Teraz, okrem toho, že sú unavení a vyčerpaní, je to ťažšie preto, lebo vidia, že sa im do nemocníc dostávajú aj mladí ľudia. Okrem normálnych služieb majú i ďalšie. Moja priateľka chodí napríklad očkovať. Naozaj už nemá čas, chuť a ani silu chystať niečo na Vianoce. A ja viem, že má malé deti,“ vysvetľuje okolnosti vzniku iniciatívy pedagogička z Nižnej Stanislava Opatová, ktorá s nápadom prišla. Vzhľadom na to, že je absolventkou Komenského inštitútu a je v kontakte aj s inými pedagógmi, rozhodla sa túto ideu posunúť ďalej. 

„Myšlienka ma dojala a keďže Komenského inštitút sieťuje, prepája a inšpiruje aktívnych učiteľov je to ideálny priestor na šírenie tejto krásnej spontánnej akcie. Najprv sme oslovili iba pedagógov, s ktorými úzko spolupracujeme a všetci reagovali pozitívne, berú to tak, že im vláda pridala nečakane pár dní prázdnin navyše a tie chcú venovať takejto podpore zdravotníkov. Mnohí lekári a sestry sú totiž rodičia, tiež by chceli mať krásne Vianoce, no pre plné nemocnice nemajú čas na ich prípravu,“ dodáva manažérka Komenského inštitútu Zuzana Labašová. 

Spoločné iniciatívy a sieťovanie prebieha už na Orave, v Nitre, Banskej Bystrici, pod Tatrami aj v Bratislave. Postupne sa pridávajú pedagogičky a pedagógovia z celého Slovenska. Ich úlohou je okrem toho, že  napečú, aj zmapovať situáciu vo svojom okolí, spojiť sa s nemocnicou a zistiť, kde má zmysel koláčiky priniesť. Zatiaľ však všetci oslovení lekári, lekárky a sestričky po celom Slovensku zareagovali nadšene a s dojatím.

„Keď som hovorila s lekárkou z ARO v ružinovskej nemocnici, ktorá je mamou mojej žiačky, povedala, že privítajú čokoľvek. Neskutočne ich to potešilo. Hneď som teda oslovila učiteľov školy, kde učím a aktivita sa okamžite stretla s podporou a odhodlaním zapojiť sa. Zohrialo ma to pri srdci, pretože viem, koľko toho naši učitelia majú „naložené“ a napriek tomu nezaváhali. Považujem za skvelé, že sú to práve učitelia, ktorým je empatia, ľudskosť a ochota konať dobro blízka,“ opísala učiteľka Ľubica Noščáková. 

„Oslovila som zdravotnú sestru, ktorá robí v Trstenskej nemocnici. Veľmi sa jej nápad páčil, dohodli sme sa, ako to celé zorganizujeme. Upozornila ma, že vo veľmi ťažkých podmienkach pracujú aj záchranári a sestričky, ktoré testujú ľudí,“ dodala Stanislava Opatová.

Ak sa k tejto iniciatíve chcete pridať aj vy, možností je veľa. Oslovte lekárky, sestričky, záchranárov aj ošetrovateľov vo vašom okolí a ponúknite im vašu podporu a pomoc pri príprave sviatočnej atmosféry na ich štedrovečerných stoloch. Tu je facebooková udalosť, kde sa môžete pridávať: www.facebook.com/events/297338622315250 

„Našim cieľom je v prvom rade ukázať zdravotníkom, že si ich prácu veľmi vážime a tiež inšpirovať ľudí, aby sa k iniciatíve pridali. Ak máte kapacity, môžete lekárom a sestrám poďakovať aj takto,“ uzatvára Zuzana Labašová. Komenského inštitút je vzdelávací program pre pedagogičky a pedagógov, ktorý organizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Vzdeláva a podporuje pedagógov, ktorí sú súčasťou reformy školstva zdola. Realizuje ročný vzdelávací program, pestrý Alumni program pre absolventov, ocenenie Učiteľ Slovenska, vzdelávacie podujatia a vydáva publikácie pre širokú pedagogickú verejnosť (www.komenskehoinstitut.sk).

Pojem šikana je príliš vágny. Preč s ním, buďme konkrétni.

„Povyšovanie sa, ubližovanie, vysmievanie sa, využívanie, zneužívanie svojej sily voči slabšiemu. Dostať človeka do takého stavu, aby bol zúfalý, nešťastný a potom sa z toho smiať, že sa rozplače.“ 28 – ročný mladý muž, obeť šikany

Šikana môže mať mnoho podôb. Vieme ju včas rozpoznať?

„Učitelia buď o tom nevedeli, alebo sa tvárili, že to neexistuje.“

AKO HOVORIŤ O ŠIKANE?

Mnohé šikanované deti nevolajú o pomoc. Dôvody sú rôzne – či už je to pocit hanby, strachu, alebo nízke sebavedomie. Tieto deti ostávajú skryté a bez pomoci. Preto je veľmi dôležité otvárať v triedach a kolektívoch tému šikany a rozprávať sa o nej.

Vyskúšajte to formou kartičkovej hry „ZÓNA BEZ ŠIKANY“. Súbor 101 kartičiek poskytuje tipy a triky, ako rozprávať o šikane. Tieto kartičky vám poslúžia ako podnet k rozhovorom o téme šikana a ponúknu vám nápady, čo robiť v prípade, že niekde pozorujete jej prejavy. Rozprúdením diskusie v skupine môžete šikanovaniu predchádzať. Vďaka kartičkám môžete do debaty zapojiť všetkých bez rozdielu – či už sú to obete, diváci, alebo šikanujúci.

Nájdete tu 4 typy kartičiek:

Povedz nám o tom: Tento typ kartičiek nabáda žiakov zdieľať svoje osobné príbehy a skúsenosti so šikanou.

Tipy: Na týchto kartičkách nájdete stratégie, ktoré môžu žiaci uplatniť, ak sú sami obeťami šikany alebo ak je šikanovaný niekto iný. Na niektorých kartičkách sú uvedené tipy, ktoré pomôžu šikanu zastaviť. 

Čo by si urobil/a?: Vďaka týmto kartičkám si žiaci sami seba predstavia v situácii, keď sú šikanovaní, šikanovatelia alebo prizerajúci sa, a popíšu, čo by urobili.

Zahraj to: Na týchto kartičkách nájdete popis desiatich náročných situácií. Žiaci sa do každej situácie vžijú a svoje riešenie zahrajú.

KARTIČKY VÁM POMÔŽU SO ŽIAKMI DISKUTOVAŤ, ANALYZOVAŤ, OBJAVOVAŤ RIEŠENIA, AKO PRACOVAŤ S UBLIŽOVANÍM, OHROZOVANÍM A ZASTRAŠOVANÍM INÝCH A AKO TÝMTO JAVOM NA VAŠEJ ŠKOLE PREDCHÁDZAŤ.

Slovenské školy podľa študentov nepodporujú tvorivosť, ukázal prieskum

Komenského inštitút Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica sa svojimi aktivitami snaží prispieť k zmene vzdelávacieho systému na Slovensku tak, aby reflektoval potreby žiakov aj pedagógov. Nedávno realizoval dotazníkový prieskum medzi študentmi druhého stupňa základných škôl a stredoškolákmi zameraný na ich predstavu o ideálnej škole. Výsledky zverejňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Odpovede poslalo 1 310 žiakov, z ktorých vyplývajú viaceré zaujímavé skutočnosti.

„Zisťovali sme, ako sú mladí ľudia spokojní vo svojich školách a čo by sa podľa nich mohlo zmeniť. Výsledky nie sú veľmi potešujúce. Ukázalo sa, že až štvrtina žiakov má pocit, že ich učitelia neberú vážne. Väčšina z nich – 58% žiakov si dokonca myslí, že na vyučovaní nemá priestor na rozvoj tvorivosti, talentov a spolupráce so spolužiakmi,“ vraví manažérka Komenského inštitútu Zuzana Labašová.

Tento nereprezentatívny prieskum potvrdil to, čo hovoria oveľa komplexnejšie výskumy na tieto témy. Na základe výsledkov PISA testovania sa ukazuje, že slovenskí tínedžeri nemajú veľa sebavedomia. Každý druhý si myslí, že sa nedokáže prispôsobiť novým situáciám a pracovať v strese či pod tlakom. Tínedžeri zo Slovenska sa umiestnili na poslednom mieste spomedzi všetkých 63 krajín v otázke akcieschopnosti!

„Nevieme pracovať v skupinách a nemáme kritické myslenie. Nevieme povedať svoj názor, a ak aj vieme, nepovieme ho, pretože sme zhadzovaní. Zmeňme to,” napísala v prieskume Komenského inštitútu 17-ročná žiačka z Prešovského kraja. „Škola nemá byť len o memorovaní vedomostí a skúšaní, ale má rozvíjať aj prácu v skupine, tvorivosť, hodnoty a budovať priateľstvá a vzťahy,” myslí si 19-ročná študentka z Bratislavy.  

Náš vzdelávací systém je stále postavený viac na memorovaní vedomostí, ako na rozvíjaní zručností potrebných pre súčasný život. Pritom sa ukazuje, že aj samotní žiaci by privítali, ak by to bolo naopak.

„Priemerná známka, ktorú by podľa nášho prieskumu dali študenti svojej škole, by bola niekde medzi dvojkou a trojkou. Alarmujúce je, že viac než polovica respondentov (51,1%) si myslí, že škola ich neučí, ako byť rozhodní, alebo ako nadobúdať sebakontrolu,“ dodáva Zuzana Labašová. Jej slová potvrdzuje aj sociologička Lýdia Marošiová, ktorá vysvetľuje, v čom je najväčší problémom školstva zameraného najmä na memorovanie: „Žiakom chýba sebavedomie, neveria si, veľakrát ani nepoznajú svoje schopnosti, ktoré nie sú programovo rozvíjané.” 

Drvivá väčšina žiakov na Slovensku sa učí pre známky a ako ukázal dávnejší prieskum Komenského inštitútu a Centra vzdelávacích analýz, väčšina učiteľov ani v čase pandémie nedokázala motivovať žiakov inak ako známkami. Podľa zistení Centra pedagogického výskumu Univerzity Komenského sa len 6,8 % žiakov 2. stupňa teší z poznávania, zvyšok motivujú známky či strach z neúspechu! Za všetky odpovede z aktuálneho prieskumu Komenského inštitútu medzi žiakmi ešte jedna od 18-ročnej študentky zo Žilinského kraja: „Je dobré, aby dospelí chápali, čo žiaci potrebujú, že to nie je len o odbornosti. My študenti potrebujeme prax, potrebujeme viac vedieť o veciach v živote, niečo o láske, sebakontrole, sebavedomí, zvýšiť si finančné poznatky. Sme dlhé hodiny v škole a voľný čas trávime učením. Je to o ničom.“

Komenského inštitút dlhodobo podporuje učiteľov, aby sa slovenský vzdelávací systém posunul k väčšiemu rozvoju kompetencií. Výnimočných pedagógov, ktorí učia inovatívne oceňuje cenou Učiteľ Slovenska. Jednou z aktuálnych aktivít Komenského inštitútu, ktorá má prispieť k zmene, je aj vydanie knihy Škola podľa našich predstáv: Učiť sa, ako sa to páči nám. Napísali ju žiačky berlínskej inovatívnej školy ESBZ (Evangelische Schule Berlin Zentrum) vo veku 13, 14 a 15 rokov. Autorky Alma de Zarate, Jamila Tressel a Lara-Luna Ehrenschneider týmto prispeli do debaty o školstve a vzdelávaní, ktorú väčšinou vedú dospelí (politici, učitelia či rodičia). Kniha sa aktuálne dostala na pulty kníhkupectiev a dá sa zakúpiť aj v eshope Živice.

Druhé vydanie knihy: Škola podľa našich predstáv

Tri žiačky – kamarátky z alternatívnej základnej školy v Berlíne, napísali knihu o tom, ako si ony predstavujú správnu školu. V ich škole sa neznámkuje, žiaci si organizujú vlastný rozvrh hodín a často sami rozhodujú, čo a ako sa budú učiť.

Knihu Škola podľa našich predstáv napísali žiačky berlínskej inovatívnej školy ESBZ (Evangelische Schule Berlin Zentrum) vo veku 13, 14 a 15 rokov. Autorky Alma de Zarate, Jamila Tressel a Lara-Luna Ehrenschneider týmto prispeli do debaty o školstve a vzdelávaní, ktorú väčšinou vedú dospelí (politici, učitelia či rodičia). 

V knihe sa venujú tomu, čo je pre ne v škole dôležité. Zároveň opisujú, ako funguje ich škola. ESBZ vznikla v roku 2007 a zakladajúca riaditeľka školy Margret Rasfeld do nej zakomponovala viacero nových metód vyučovania. Príkladom je individualizovaná výučba hlavných predmetov, ktoré sa odohrávajú v uspôsobených učebných kanceláriách. Žiaci si určujú vlastné tempo, vlastný rozvrh a sami sa prihlasujú na test vtedy, keď sú naozaj pripravení. Týmto u žiakov odburávajú stres a vštepujú im vnútornú motiváciu pre učenie.

Kniha je úžasnou ukážkou toho, že škola nemusí byť nuda, ale môže žiakov baviť a rozvíjať podľa ich predstáv. Jej druhé slovenské vydanie vychádza s tematickými ilustráciami študentov Školy umeleckého priemyslu v Košiciach.

„Za tridsaťšesť rokov služby v školstve som mala možnosť nazbierať nespočetne veľa cenných skúseností a zažiť, aké úžasné a hodnotné schopnosti v sebe deti nosia. Zažila som, čím všetkým dokážu pohnúť, ak im dáme príležitosť, ak im trochu dôverujeme, ak v nich veríme. Tieto skúsenosti sa medzičasom stali presvedčením. Deti majú v sebe schopnosti, ktoré ďaleko presahujú to, čo si my dospelí vieme predstaviť.“

Margret Rasfeldová, dlhoročná riaditeľka Evanjelickej školy Berlín Centrum

Vydali sme knihu: Učiaca sa škola.

Komenského inštitút v spolupráci s partnermi vydal knihu „Učiaca sa škola“, ktorej autorom je Vladimír Burjan. Publikácia je súborným knižným vydaním materiálov, ktoré podrobne rozoberajú vybrané tézy z vízie „Učiace sa Slovensko“.

Ak Vás zaujímajú témy pojatia profesie učiteľa, cieľov výchovy a vzdelávania, obsah vzdelávania, konštruktivistický prístup, individualizácia vzdelávania, práca s nadanými žiakmi, hodnotenie žiakov, testovanie žiakov a pedagogické merania, organizovanie vyučovania, či prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania, kniha Učiaca sa škola Vám pomôže k uskutočneniu zmien v týchto oblastiach vo vašom vyučovaní alebo škole.

O knihe:

Počas tvorby vízie Učiace sa Slovensko v rokoch 2016 – 2017 sa podarilo vyvolať nádej, že slovenské školstvo sa konečne vydá na cestu potrebných zmien. Následné kroky ministerstva školstva (či skôr ich absencia) však mnohých zaskočili a opäť raz sklamali. Ozvali sa však mnohí riaditelia škôl a učitelia, ktorých vízia oslovila a ktorí sa odmietali zmieriť s tým, že by sa nemala premietnuť do praxe.

Ich iniciatívu zaregistrovali viaceré neziskové organizácie, ktoré sa rozhodli poskytnúť im pomocnú ruku. V rámci projektu Učiace sa školy, ktorý realizoval Komenského inštitút sa dvanásť škôl pustilo do zmien inšpirovaných dokumentom Učiace sa Slovensko. V rámci tohto projektu vznikli aj materiály, ktoré podrobne rozoberali vybrané tézy z Učiaceho sa Slovenska a poskytovali školám konkrétne návody, ako ich zavádzať do praxe.

Publikácia Učiaca sa škola je súborným knižným vydaním týchto materiálov. Jednotlivé kapitoly sú venované týmto témam: pojatie profesie učiteľa, ciele výchovy a vzdelávania, obsah vzdelávania, konštruktivistický prístup, individualizácia vzdelávania, práca s nadanými žiakmi, hodnotenie žiakov, testovanie žiakov a pedagogické merania, organizácia vyučovania, prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania a prostredie školy.

Zmeny a inovácie sú potrebné všade, školy nie sú výnimkou. Ako skonštatoval Adam Urbanski: „ak budeme všetko robiť tak, ako sme to vždy zvykli robiť, tak dostaneme iba to, čo sme vždy zvykli dostať.“ A s tým, čo dnes dostávame, mnohí spokojní nie sme. A ak to chcete počuť aj od renomovaného pedagóga Geoffreyho Pettyho, nech sa páči: „Nemôžete zlepšiť spôsob, akým učíte, ak ho nezmeníte

O autorovi:

Vladimír Burjan

Po absolvovaní Matematicko-fyzikálnej fakulty UK (1984) bol niekoľko rokov učiteľom matematiky na gymnáziu v Bratislave. Prvý porevolučný minister školstva Ladislav Kováč ho v roku 1990 prizval do svojho ministerského tímu, v ktorom pôsobil ako riaditeľ odboru všeobecného vzdelávania. Neskôr prijal ponuku z Výskumného ústavu pedagogického, aby tu založil a viedol skupinu merania výsledkov vzdelávania. Je jediným slovenským odborníkom, ktorý pôsobil v medzinárodnom tíme pripravujúcom pre OECD známe testy PISA. Na jar 1994 sa rozhodol odísť zo štátnych služieb. Založil spoločnosť EXAM testing, na čele ktorej stál nasledujúcich 25 rokov. Jedenásť rokov bol vydavateľom a šéfredaktorom časopisu DOBRÁ ŠKOLA. V súčasnosti je riaditeľom rovnomennej neziskovej organizácie. V rokoch 2016 – 2018 bol externým poradcom ministra školstva a jedným zo spoluautorov reformného dokumentu Učiace sa Slovensko.